Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2012

aktualizováno 17.1.2013

Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, městem Český Krumlov vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi."
Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci.
Specifickým cílem programu je podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (opatření č. 1) a podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách (opatření č. 2). 

Na koho se obrátit?

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čermák Jiří, Ing. OSVZ referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor Kaplická 439 V009 380 766 488
Čermáková Lucie, Bc. OKS referent vnějších vztahů nám. Svornosti 1 15 380 766 328

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Výsledky Programu

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2012 (pro 1. i 2. opatření)

  • 22. prosince 2011 - Vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 2. ledna 2012 - Zahájení příjmu žádostí
  • 17. února 2012 - Konec příjmu žádostí
  • 29. března 2012 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. ledna - 31. prosince 2012 - Realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečené zprávy

  • do 11. února 2013

Související odkazy