Občan > Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce > Archiv ukončených řízení > 2015

Archiv veřejných zakázek malého rozsahu

aktualizováno 08.02.2016

V archivu veřejných zakázek malého rozsahu jsou k dispozici informace a dokumenty k veřejným zakázkám a výběrovým řízením dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými organizacemi, zveřejněné do 31. 1. 2016. Archiv je rozdělen po jednotlivých letech od roku 2010 do ledna 2016 včetně veřejných zakázek realizovaných formou e-aukcí viz filtr nad nadpisem této stránky.

Veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné od 1. 2. 2016 jsou k dispozici na profilu zadavatele - zde.

Ukončené veřejné zakázky a výběrová řízení - rok 2015

 • Oznámení zadavatele o výsledku zkráceného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby provedeného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, na akci "Plešivec - parkoviště U Zelené ratolesti, Český Krumlov".
 • Oznámení zadavatele o výsledku zkráceného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby provedeného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, na akci "Chodník a autobusová zastávka třída Míru - nádraží, Český Krumlov".
 • Oznámení zadavatele o výsledku zkráceného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby provedeného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, na akci "Plešivec - chodníky za MŠ, Český Krumlov".
 • Oznámení zadavatele o výsledku zkráceného zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby provedeného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, na akci "Vyšehrad - chodníky a parkovací stání, Český Krumlov".
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti - veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov". Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 6. 11. 2015 nejpozději do 9.00 hodin.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi na výkon činnosti "Technický dozor investora" a "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" na stavbách "Rozšíření skládky TKO - 3. etapa" a "Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa".
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 19.10. 2015 nejpozději do 09.30 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám budou všechny informace k veřejné zakázce poskytnuty na základě písemného požadavku zaslaného na email:jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi na výkon činnosti "Technický dozor investora" a "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" na stavbách "Rozšíření skládky TKO - 3. etapa" a "Skládka TKO Pinskrův dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa".
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 19.10. 2015 nejpozději do 09.30 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení Vám budou všechny informace k veřejné zakázce poskytnuty na základě písemného požadavku zaslaného na email:jolana.benesova@mu.ckrumlov.cz. Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 . Předmětem veřejné zakázky je Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vybavení pro předprodejní systém". Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 13. 10. 2015 do 10.00 hodin.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. Předmětem veřejné zakázky je  "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Gastrovybavení" Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21. 10. 2015 do 9.00 hodin.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "ZŠ T.G. Masaryka Č. Krumlov - sanace zavlhlého zdiva a odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace".  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 26. 8. 2015 nejpozději do 09.00 hodin.

         V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.

 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov - stavební úpravy objektu vč. změny způsobu vytápění". Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 14. 8. 2015 nejpozději do 09.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.
 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v režimu otevřeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů s názvem "Skládka TKO Pinskrův Dvůr, Český Krumlov - Rekultivace - 1. a 2. etapa, Rozšíření skládky TKO - 3. etapa".
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny informace k veřejné zakázce 
  a) na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d,
  b) na níže uvedené internetové adrese: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P15V10000648.
  Termín pro podání nabídek je stanoven na den 11. 8. 2015 do 11:00 hod.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 . Předmětem veřejné zakázky je „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - výběrové řízení na dodavatele klavíru". Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10. 8. 2015 do 10.00 hodin.
 • Oznámení o zahájení podlimitní veřejné zakázky na dodávky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na projekt "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II", spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09442. Veškeré informace k veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d/Zakazka/P15V00000036
  Nabídky je možno podávat do 17.6.2015 do 9,00 hod. na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "MŠ Tavírna čp. 119, Český Krumlov - oprava střechy".
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 10. 6. 2015 nejpozději do 09.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.
 • Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi pod názvem "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti - veřejné WC Špičák, p.č. 3032, k.ú. Český Krumlov".
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 16. 6. 2015 nejpozději do 09.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete všechny informace k veřejné zakázce na profilu zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi s názvem "Plynová  kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově"Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2. 6. 2015 do 11:00 hodin.V případě zájmu o účast v zadávacím řízení naleznete všechny informace k veřejné zakázce:a) na profilu zadavatele: a) na profilu zadavatele:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381db) na níže uvedené internetové adrese: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P15V10000582.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 . Předmětem veřejné zakázky je „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity". Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 8. 6. 2015 do 11.00 hodin.
 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, pod názvem "Modernizace výdejny stravy ZŠ Linecká, Český Krumlov".
  Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 7. 5. 2015 do 10.00 hodin.
  V případě zájmu o účast v zadávacím řízení najdete veškeré informace k této veřejné zakázce též na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.
 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku rozdělenou na části na dodávky zadávané v režimu otevřeného  řízení pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem". Plnění veřejné zakázky je součástí realizační fáze projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti Intervence 5.1.  Veškeré informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 
 • Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11. 5. 2015 do 10:00 hodin.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, pod názvem "Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna kanalizace u čp. 123-124".
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 9. 4. 2015 do 09:30 hodin.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, pod názvem "Úprava okolí Hornobranského rybníka - rekonstrukce sociálního zařízení".
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 13. 4. 2015 do 10:00 hodin.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, na výkon činnosti "Technický dozor investora" a "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" na stavbě "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov".
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 3. dubna 2015 do 09:00 hodin.
 • Oznámení o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, pod názvem "Výměna oken ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VII. etapa".
  Na realizace zakázky byla podána žádost o poskytnutí dotace z grantu Jihočeského kraje - Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb.
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 7. 4. 2015 do 09:00 hodin.
 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, zadávané formou otevřeného podlimitního řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov"
 • Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (rozhodnutí č. 14201643). Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25745.  
  Veškeré informace k zadávacímu řízení jsou uveřejněny na profilu zadavatele zde:http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d/Zakazka/P14V00000028
  Lhůta pro podání nabídek je stanovena na den 6.3.2015 nejpozději do 10.00 hodin