UKLIĎME ČESKO

aktualizováno 23. 3. 2015

18. 4. 2015 se uskuteční druhý ročník dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme Česko, jejímž cílem je úklid českých měst, vesnic a přírody.
Loňský první ročník této celorepublikové akce byl velmi úspěšný - zúčastnilo se jej na 6 000 dobrovolníků, kteří na 280 místech České republiky sesbírali na 350 tun odpadu.
Město Český Krumlov se chce do této bohulibé akce také zapojit a prosíme tedy případné zájemce o spolupráci - před akcí se mapují místa výskytu tzv. černých skládek - tzn. místa, kde se vyskytuje nepořádek (v katastru města Český Krumlov, příp. v jeho bezprostředním okolí). Zároveň žádáme o informaci, zda se akce účastníte (všem účastníkům budou poskytnuty úklidové rukavice a pytle na odpad). Bližší informace o akci budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v místním tisku.
Vaše informace, podněty a přihlášky prosíme posílejte na adresu: vlasta. horakova@mu.ckrumlov.cz, příp. tel. 380 766 550.
těšíme se na Vás!

V. Horáková - ŽPZ MÚ Český Krumlov