ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 - pořízení vybavení a modernizace tříd

Aktualizováno 25. 5. 2018

Předmětem projektu je pořízení moderního technického vybavení školy, díky kterému dochází k optimalizaci a doplnění klasické výuky o aktivizující výukové metody vybraných předmětů. Tímto se výrazně zlepšily celkové podmínky počátečního vzdělávání a kvalita výuky na Základní škole Český Krumlov, Plešivec 249.

O projektu

Název: Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 v Českém Krumlově
Místo realizace: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249. Škola se nachází na st. p. 2934 v k. ú. Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Dodavatel vybavení: Výměna PC a lehká mobilní učebna: TranSoft a.s ., Vrbenská 2082, České Budějovice, IČ: 15770281
                                 Experimentální měřící systémy: Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov, IČ: 72177268
                                 Výměna hlavního serveru: CCS International s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, IČ: 72168251
                                 Vybavení školní dílny: Půjčovna Kohout, Za Jitonou 19, Český Krumlov, IČ: 72168251
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Termín realizace projektu: leden - květen 2015
Partner projektu: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Celkové náklady: 1 462 511 Kč (z toho dotace ROP NUTS II Jihozápad je ve výši 1 242 988 Kč a vlastní podíl je ve výši 219 523 Kč).

Popis projektu a jeho realizace

Pro zajištění optimálních podmínek moderních aktivizujících výukových metod je zapotřebí nejenom erudovaných pedagogů s dostatečnými zkušenostmi, ale také odpovídající materiálně technické vybavení. Předmětný projekt je zaměřen na pořízení níže uvedeného vybavení, což přispělo k naplnění následujících záměrů:

  • Zlepšení podmínek a efektivity všeobecné výuky – vybavení školy mobilní ICT učebnou.
  • Zlepšení podmínek a efektivity výuky přírodopisu, fyziky, chemie a environmentální výchovy – modernizace tříd pomocí vybavením experimentálními měřícími systémy s výukovými programy využívajícími umělé inteligence.
  • Zlepšení podmínek a efektivity výuky informačních technologií – vybavení učebny informatiky (pořízení 26 ks počítačů s příslušenstvím) a obnova serveru.
  • Zlepšení podmínek a efektivity pracovních činností – vybavení učebny pracovních činností (dílny) - pořízení dílenských stolů, skříní na nářadí, hoblice, stolní vrtačky s příslušenstvím.

Fotogalerie

Projekt "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově" je spolufinancován Evropskou unií.

                          ROP banner


                                               Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03271

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Petrů Monika, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Související odkazy