Občan > Aktuality > 2015

Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově

aktualizováno 1.6.2015


Město Český Krumlov pořídilo pro Základní školu Český Krumlov, Plešivec 249, v průběhu měsíců února až května tohoto roku moderní technické vybavení. Učebny fyziky, chemie
a environmentální výchovy jsou nově vybaveny experimentálními měřicími systémy s výukovými programy využívajícími umělé inteligence, učebna informatiky nabízí 26 ks počítačů s příslušenstvím, do školní dílny jsou pořízeny dílenské stoly, skříně na nářadí, hoblice a stolní vrtačky s příslušenstvím. Za účelem zlepšení podmínek a efektivity všeobecné výuky byla pořízena mobilní ICT učebna (pořízení 25 iPadů s příslušenstvím) a vyměněn hlavní server. Celkové vynaložené náklady na realizaci projektu čítají 1,46 mil. Kč, z toho výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, ve výši 1, 24 mil. Kč a vlastní podíl je ve výši 0,22 mil. Kč.
ZŠ Plešivec má dlouholetou tradici. Škola disponuje několika odbornými učebnami
i informačním centrem, do něhož je zahrnuta knihovna a dvě učebny vybavené počítači. Škola uplatňuje moderní konstruktivistické pojetí výuky - učitelé vedou své žáky, aby přemýšleli, rozvíjeli své dosavadní znalosti a konstruovali nové poznatky. Klasická forma výuky je kombinována s aktivizujícími výukovými metodami, které vyučovací hodiny obohacují
o didaktické hry, problémové příklady s praktickým významem a experimentální aktivní činnost žáků.
Pořízené moderní materiálně technické vybavení zlepšilo celkové podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky na základní škole. Podrobnější informace o projektu naleznete na webových stránkách města, v sekci občan - projekty města.

Projekt „Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec v Českém Krumlově" je spolufinancován Evropskou unií

 

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

                             Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03271