Občan > Aktuality > 2015

Cena města Český Krumlov za rok 2014

Aktualizováno 17.6.2015

Zastupitelstvo města na svém dubnovém jednání rozhodlo o udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2014. Z dvanácti nominovaných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které převezmou uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou. Jsou jimi: Vlasta Wimmerová, Jan Pils, Václav Novák a Josef Prokopec. Oceněným i nominovaným budeme moci osobně poblahopřát na slavnostním předání cen, které se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 od 18 hodin v Synagoze Český Krumlov. Slavnostní akt doprovodí hudebním vystoupením Smyčcový kvartet Krumlovského komorního orchestru. Zvána je široká veřejnost.

Informace o držitelích Ceny města Český Krumlov za rok 2014:

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky
V letošním roce oslavila 80 let, členka klubu START, organizátorka pobytů zaměřených na poznání ČR, za zásluhy o rozvoj turistiky byla oceněna nejvyšším vyznamenáním Klubu Českých Turistů "Čestným odznakem Vojty Náprstka"
Nominoval: Odbor Klubu Českých Turistů START

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov- jejímž velitelem byl v letech 2004 - 2014
Pan Václav Novák je již 50 let aktivním dobrovolným hasičem a v létech 2004 - 2014 byl velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Svým aktivním přístupem a zanícením pro věc dlouhodobě a soustavně přispíval k rozvoji této jednotky, která zcela zásadním způsobem pomáhá na území města bojovat nejenom s požáry, ale i s následky živelních pohrom, zejména povodní a přívalových dešťů. Jednotka pod jeho velením se stala nepominutelným partnerem Hasičského záchranného sboru i krizových orgánů města. Václav Novák se stal vzorem několika generací dobrovolných hasičů a mnozí obyvatelé města Český Krumlov mu přímo či nepřímo vděčí za záchranu života, zdraví či majetku.
Nominoval: Mgr. Radim Rouče

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově
Jan Pils se v tomto roce dožil 80 let, narodil se v Českém Krumlově 30. 3. 1935. Po celý svůj život byl příkladným sportovcem a občanem Českého Krumlova. Ve svém oboru dentisty byl a ještě je v současné době vyhlášeným odborníkem. Pan Pils- reprezentoval město ve fotbalovém klubu FK Slavoj jako hráč a po skončení aktivní činnosti byl jako trenér u nejlepších výsledků fotbalového klubu v jeho historii. V 90. letech byl ve svobodných volbách zvolen též do prvého zastupitelstva města. Jeho koníčkem mimo - již zmíněného je historie samotného města, kde svou znalost všech památek Českého Krumlova předával turistům jako průvodce. Jeho nezapomenutelná vyprávění o českokrumlovských domech, ulicích a zákoutích jsou na vysoké úrovni a jeho posluchači se zatajeným dechem kvitují znalost historie města. V současné době je pan Pils aktivním členem a fanouškem FK Slavoje. Jeho vitalita je obdivuhodná, po dvou operacích kyčelních kloubů je také turistou. Jan Pils také velice pečlivě sleduje jako občan současný život města a jeho občanů na všech úrovních.
Nominoval: FK Slavoj Český Krumlov

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov
Pan Josef Prokopec žije v Českém Krumlově od roku 1946 a od této doby zachycuje život města ve fotografii. Ve svém aktivním pracovním životě pracoval v Papírnách ve Větřní. Fotografuje od mládí a absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již v roce 1961 byl zakládajícím členem Fotoklubu Český Krumlov, v současné době působí v obou krumlovských fotoklubech a rozdává nadále své dlouholeté zkušenosti. Měl několik samostatných autorských výstav v Čechách a účastnil se jako autor i fotografických výstav v zahraničí. Ještě jako důchodce vyučoval fotografii na Střední umělecké škole Sv. Anežky v Českém Krumlově. Díky jeho fotografické tvorbě se dochoval bohatý archiv novodobé historie města Český Krumlov, část ze své fotografické tvorby představil v publikaci PROMĚNY Českého Krumlova.
Nominoval: Fotoklub FotoKrumlov o.s.

V 21 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 69 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Cena města 2014

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

Další informace naleznete na www.ckrumlov.cz/cenamesta.