Občan > Aktuality > 2015

Začíná Energo 2015

aktualizováno 9. 7. 2015

Začíná Energo 2015. Šetření Českého statistického úřadu o spotřebě paliv a energií v českých domácnostech proběhne od 7. července 2015 do 15. ledna 2016. Hlavním cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití.

Šetření je rozděleno do několika tematických oblastí. „Zjišťovány budou mimo jiné údaje o tom, jak je v domácnostech zajišťováno vytápění a chlazení vnitřních prostor, ohřev vody, vaření či osvětlení. Zajímá nás i spotřeba různých druhů energie, vybavenost domácností různými druhy spotřebičů, jaká je jejich energetická účinnost nebo stáří. To všechno jsou informace, které z jiných zdrojů nejsou v potřebném detailu k dispozici. Cílem celého šetření je získat podrobnější údaje o struktuře spotřeby energií v domácnostech," uvedl Jan Ernest, vrchní ředitel sekce produkčních statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ). Do výběru budou zahrnuty různé typy obydlí, tedy městská i venkovská. Náhodný výběr je zaměřen na rodinné i bytové domy, které používají různé druhy paliv.

Zjišťování se uskuteční na území České republiky v téměř 20 000 domácnostech. Výsledky budou zveřejněny na podzim 2016. „Získaná data pomohou například při směřování energetické a dotační politiky státu, třeba u programů Nová zelená úsporám, na výměnu starých kotlů na pevná paliva nebo na zateplování bytových a rodinných domů. Díky šetření rovněž budeme mít srovnání spotřeby energie našich domácností s dalšími členskými státy EU. Domácnosti si také budou moci porovnat svoji spotřebu paliv a energií s průměrnou spotřebou v bytech s podobnými charakteristikami," uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Šetření Energo 2015 budou zajišťovat odborně proškolení tazatelé krajských správ ČSÚ. Při návštěvě domácnosti se prokážou průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele společně s občanským průkazem. Na každé krajské správě ČSÚ si lze oprávněnost návštěvy ověřit. Informováni jsou i starostové dotčených měst a obcí a příslušná ředitelství Policie ČR.

Ve všech fázích šetření ČSÚ důsledně dbá na ochranu osobních údajů. Zjišťování probíhá anonymně. Z výstupů není možné identifikovat konkrétní domácnost ani osobu. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou ze zákona vázáni povinností mlčenlivosti.

Více informací naleznete zde: www.czso.cz/csu/czso/energo-2015.

Kontakt

Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz