Občan > Aktuality > 2015

Rekonstrukce Vyšehradské ulice dokončena

aktualizováno 14. 7. 2015

V roce 2014 získalo město Český Krumlov dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci místní komunikace Vyšehradská ulice.

Technický stav Vyšehradské ulice byl dlouhodobě terčem kritiky místních obyvatel. Stav komunikace byl naprosto nevyhovující, komunikace byla zpevněná jen částečně, povrch vozovky byl rozbitý a štěrkovitý, bez jakéhokoli stabilního povrchu s množstvím poruch a nezpevněnou krajnicí. Nevyhovující bylo rovněž příčné uspořádání a absence chodníku pro pěší. Především v části, kde se nachází Dům s pečovatelskou službou a mateřská školka Vyšehrad je komunikace velmi frekventovaná. MŠ Vyšehrad navštěvují děti z celé spádové oblasti a parkoviště před MŠ bylo naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu město požádalo o dotaci z evropských fondů.

Stavební práce na rekonstrukci Vyšehradské ulice probíhaly od března 2015 do 30. 6. 2015, kdy byla nová komunikace zkolaudována.
V délce 0,36 km byla odstraněna původní stará vozovka a provedena nová konstrukce vozovky v šířce 3,50 m s ohraničením betonovými obrubníky. U vjezdu a výjezdu z obytné zóny byly instalovány na vozovku zpomalovací polštáře. Součástí stavebních prací bylo i zajištění odvodnění nově upravené komunikace. Oplocení mateřské školky bylo v délce 26 m přemístěno a tím byl vytvořen prostor pro vybudování nového parkoviště. Jsou zde provedena kolmá parkovací stání. Parkovací stání nejblíže vchodu do MŠ je určeno pro osoby s omezením pohybu a orientace.

Z dopravního hlediska byl vytvořen jeden dopravní prostor pro smíšený provoz chodců a jednosměrné dopravy - „obytná zóna".
Celkové náklady na realizaci projektu činily 2 401 372,50 Kč. Z toho dotace z ROP NUTS II Jihozápad činí 2 041 166,45 Kč a vlastní podíl města placený z rozpočtu města 360 206,05 Kč.

 

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

REKONSTRUKCE VYŠEHRADSKÉ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV
CZ.1.14/1.5.00/31.03007

Fotogalerie