Občan > Aktuality > 2015

Nábytek ke kontejnerům nepatří!

aktualizováno 9. 10. 2015

Dlouhodobě přetrvávajícím problémem našeho města je velké množství neoprávněně odkládaného odpadu u kontejnerů. Tímto způsobem jsou "likvidovány" nejrůznější druhy velkoobjemového odpadu - nábytek, podlahové krytiny, domácí spotřebiče, ale i biologický a nebezpečný odpad. Výsledkem jsou pak nevzhledné hromady odpadu na veřejných prostranstvích.

Na úklid těchto černých skládek vynakládá město nemalé finanční prostředky - v roce 2014 to bylo téměř 240 tis. Kč, v letošním roce činily náklady na likvidaci zmíněného odpadu 180 tis. Kč.

Upozorňujeme, že výše zmíněné jednání je porušováním příslušných právních předpisů a přestupcům hrozí finanční sankce. K odhalení původců a prokázání uvedeného jednání jsou využívány záznamové prostředky (kamerový systém, mobilní fotopasti apod.)

Žádáme spoluobčany, aby k odkládání odpadu, který nepatří do běžných kontejnerů, využívali služeb sběrného dvora, který je pro občany města (po prokázání se občanským průkazem) ZDARMA. Otevírací doba: pondělí, středa: 14.30 - 18.00 hod., sobota 09,00 - 16.00 hod.

Nábytek u kontejnerů I  Nábytek u kontejnerů II

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou či nepatří do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli či přivezli.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav, a.s.).

Telefon: 380 711 837

Provozní doba sběrného dvora

 

Pondělí, středa   14:30-18:00
Sobota   10:00-16:00

 

 

Provozní doba skládky Pinskrův Dvůr

 

Pondělí-pátek   07:00-14:30

 

Telefon: 380 712 177

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

 • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva
 • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
 • Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechnika jsou na sběrném dvoře odebírány v obvyklém množství, tj. cca přívěsný vozík za OA/osobu/měsíc.

 • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě v množství 500kg/osobu/měsíc
 • plast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky (4 ks/osobu/rok), zeminu (do 500 kg/osobu/měsíc), starý textil, jedlý tuk a olej, staré tonery, CD a DVD

Stavební suť a zemina je od občanů odebírána pouze na skládce komunálního odpadu od pondělí do pátku v době od 7:00 - 14:30 hod.

 • Nebezpečné odpady
  * odpadní barvy a laky, obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  * odpadní lepidla, pryskyřice a těsnící materiály, obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  * motorové převodové mazací oleje
  * jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
  * papírové, plastové obaly a sklo znečištěné nebezpečnými látkami
  * baterie a akumulátory
  * absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  * olejové filtry
  * kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy
  * zářivky a jiný odpad, obsahující rtuť
  * vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  * tuk a olej
  * vyřazené elektrické a elektronické zařízení, obsahující nebezpečné látky