PODPORA VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE S VÝJIMKOU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Aktualizováno 16. 6. 2016. 2015

Městu Český Krumlov se podařilo získat z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2015 účelovou neinvestiční dotaci na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dotace je určena jen na pokrytí osobních, provozních a věcných výdajů spojených s výkonem sociální práce.

O projektu

Název projektu: Podpora výkonu sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí

Místo realizace: Český Krumlov

Termín realizace: leden - prosinec 2016

Předpokládané celkové výdaje: 1.141.500,-Kč (= výše poskytnuté dotace)

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707