Občan > Projekty města

Podpora výkonu sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí

Aktualizováno 1. 10. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotaci obcím k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a realizaci činností sociální práce.

Cílem příspěvku na výkon sociální práce v přenesené působnosti je finanční podpoření obcí při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků, a to jak po stránce personální na zajištění dostatečného počtu sociálních pracovníků, tak i po stránce provozní a hmotné.

O projektu

Název projektu: Podpora výkonu sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Investor projektu: Český Krumlov
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.

Výše poskytnuté podpory:
Rok 2019 - 942.116 Kč
Rok 2018 -1.778.253 Kč
Rok 2017 -1.551.624 Kč
Rok 2016 - 1.141.500 Kč
Rok 2015 - 1.193.000 Kč

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705