Občan > Aktuality > 2015

Upozornění - lesy

Aktualizováno 13. 10. 2015


Letošní podprůměrný srážkový rok a vysoké teploty v letním období mají za následek oslabení lesních porostů, které v současnosti napadá kůrovec.

Z výše uvedených důvodů žádáme vlastníky lesů, aby ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. V případě napadení stromů kůrovcem je nezbytné předmětné stromy včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty.

Zvláštní pozornost by měli vlastníci lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic (extrémní sucho se negativně projevilo zejména na jarní výsadbě).

Logo Lesy ČR II              logo Lesy ČK