Občan > Aktuality > 2015

Upozornění pro motoristy, kteří nechali dočasně vyřadit své vozidlo

aktualizováno 3. 11. 2015

Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na úřadě příslušné obce s rozšířenou působností jeho umístění a účel jeho využití. Pozor si musí dát především ti motoristé, kteří dali auto do tzv. depozitu před polovinou roku 2013 (do 30. 06. 2013). Pokud mezi ně patříte a nepřijdete na úřad nahlásit potřebné informace, vozidlo administrativně zanikne a již nebude možné jej znovu uvést do provozu.

  • Bylo-li vozidlo dočasně vyřazeno před 30. 6. 2013 a fakticky neexistuje, není nutno na úřadě nic nahlašovat, neboť vozidlo zanikne ze zákona č. 56/2001 Sb.
  • V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013), tedy vyřazení delší než 16 měsíců, máte povinnost nahlásit potřebné údaje o vozidle. V tomto případě nehrozí administrativní zánik vozidla, ale finanční sankce pro jeho vlastníka. Tato sankce může dosáhnout výše až 50 tisíc korun.
  • Povinnost vlastníka, oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, vyplývá z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která je platná od začátku letošního roku. Povinnost dostavit se na úřad nejdéle po roce, kdy bylo auto dočasně vyřazeno, však měli motoristé už podle starého zákona. Prodloužit dočasné vyřazení pak mohli jen o dalších půl roku. Zmiňovaná skupina řidičů (kteří vyřadili vozidlo před 1.7. 2013) tedy porušovala své povinnosti i podle dříve platné legislativy. Na to, aby si věci dali do pořádku, dostali motoristé ještě roční přechodné období, které vyprší 31. 12. 2015.
  • Informace o umístění vozidla, tedy přesné adrese a účelu jeho využití (například za účelem renovace, dlouhodobých oprav apod.) jsou důležitými údaji pro příslušný úřad, aby měl možnost zpětné kontroly tohoto typu vozidel. Tento kontrolní mechanismus by měl předejít jejich neekologické likvidaci.
  • Vlastník silničního vozidla, které je vyřazeno z provozu (tzv. depozit, dočasné vyřazení) je povinen, zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo, nebo nepoškozovalo životní prostředí. Toto vozidlo nemůže být odstaveno na veřejné komunikaci. (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
  • Vlastník takového vozidla z tohoto nesmí odstraňovat podstatné části, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor. Pokud jsou z vozidla odstraněny identifikátory, nemůže jeho vlastník posléze získat doklad o jeho ekologické likvidaci.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Fošumová Lenka ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 380 766 517
Helclová Petra ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 508
Lochmann Jan ODSH technik registru vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 511
Pahorecký Jiří, Bc. ODSH zkušební komisař Kaplická 439 003 380 766 505
Petroušková Vendula ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 516
Prayerová Stanislava ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 514
Přívratská Lenka ODSH vedoucí oddělení Kaplická 439 018 (hala) 380 766 510
Rózsárová Michaela ODSH referent - řidičské průkazy Kaplická 439 018 (hala) 380 766 512
Vejvodová Andrea ODSH referent - registr vozidel Kaplická 439 018 (hala) 380 766 502