Občan > Aktuality > 2015

Požehnání kostela navrací život do českokrumlovských klášterů

aktualizováno 9. 11. 2015

Po roce a půl trvajících stavebních pracích na rekonstrukci areálu českokrumlovských klášterů spatřujeme finální podobu objektu, který je připraven k otevření široké veřejnosti. Jednou z událostí, která zakončila realizační fázi projektu, bylo požehnání nově renovovaného klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné. Slavnost proběhla tuto neděli 8. listopadu 2015.

V říjnu skončila realizační fáze projektu revitalizace klášterů minoritů a klarisek v Českém Krumlově a do areálu se postupně začíná vracet život. „Celý interiér je zrekonstruovaný, v prostorách byly odkryty hodnotné gotické fresky, za nález gotických trámových stropů město dokonce obdrželo cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro," uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Jedním z opravených objektů je kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, který jako první otevřel své brány tuto neděli 8. listopadu, kdy byl slavnostně požehnán. K této příležitosti byla v klášterním kostele sloužena mše svatá českobudějovickým biskupem J. E. Mons. Vlastimilem Kročilem. „O požehnání kostela jsme si dovolili požádat hlavně proto, že bude sloužit nejen kulturním akcím, ale i bohoslužebným účelům," doplnil Radim Rouče.

Kostel je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a společně s přilehlým bývalým klášterem minoritů je pronajat městu na dobu 30 let.

Projekt obnovy českokrumlovských klášterů

Cílem projektu, který trval 5 let (2010-2015), bylo znovuoživení areálu klášterů pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb široké veřejnosti. Revitalizace také přispěla k dalšímu zatraktivnění historického jádra pro obyvatele Českého Krumlova a celého města pro návštěvníky a investory.
Kulturní a vzdělávací služby se tematicky vážou nejen na specifické kulturní dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka.

Témata programové náplně jsou řešena kombinací různých forem od badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti, přednášek, workshopů a kurzů, přes interaktivní a muzeální expozice až po kulturní akce jako koncerty a divadelní představení. Projekt přitom kladl důraz jak na velký počet plánovaných aktivit a návštěvníků, tak na tematickou rozmanitost a vysokou odbornou úroveň s využíváním moderních a efektivních forem.

„Záměrem bylo vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra k dokumentaci a prezentaci kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné i laické veřejnosti nejen z Českého Krumlova. Slavnostní otevření celého komplexu proběhne v sobotu 28. listopadu 2015," dodal ředitel městského divadla Jan Vozábal.

Fotogalerie