Občan > Aktuality > 2015

Další etapa budování Technologického centra ORP Český Krumlov

aktualizováno 7. 12. 2015

V letech 2010-2013 bylo na Městském úřadu Český Krumlov vybudováno na oddělení informačních technologií Technologické centrum ORP Český Krumlov, jehož cílem v rámci rozvíjení eGovernmentu v České republice bylo vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými s využitím moderních komunikačních a informačních technologií. Tyto technologie umožňují vytvořit zcela nové portfolio služeb veřejné správy a zásadním způsobem tak zjednodušit komunikaci občanů i firem s veřejnou správou, ale i mezi subjekty veřejné správy navzájem.

Tímto projektem dotovaným z Integrovaného operačního programu byly položeny základy rozvoje elektronizace veřejné správy. Požadavky na rozvoj eGovernmentu se stále zvyšují a informační a komunikační technologie jdou dopředu mílovými kroky, ale zároveň se zvyšují i bezpečností rizika systémů veřejné správy. Z těchto důvodu se město Český Krumlov rozhodlo využít novou dotační výzvu č. 22 z Integrovaného operačního programu a přistoupit k další etapě rozvoje Technologického centra ORP Český Krumlov. V letech 2014-2015 byl realizován projekt „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov", registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09442.

Celý projekt zahrnoval čtyři části. Část A „Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury" měla za úkol vytvořit takovou infrastrukturu, která by umožňovala implementaci a bezpečné provozování nových služeb úřadu a zajistila jejich vysokou dostupnost za využití stávajících licencí. Účelem části B „Rozvoj služeb TC ORP - vybudování Portálu GIS (Geografický informační systém) ORP Český Krumlov" byla dodávka a implementace moderního portálového řešení, které by zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci GIS ORP Český Krumlov, sjednotilo a zpřehlednilo publikaci výstupů z jeho produkce (např. tvorbu a správu geodat vč. automatizovaného výdeje dat, publikaci mapových aplikací a služeb, evidenci metadat, apod.). Část C „Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov a IT infrastruktury Městského úřadu Č. Krumlov. Byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských účtů tzv. Identity management a nástroje pro centrální správu koncových stanic. Realizace části D „Elektronizace podání a vnitřních procesů MěÚ" znamenala dodávku a implementaci portálového řešení a formulářového systému pro podporu elektronizace životních situací občanů (podání), zjednodušení procesu podání a eliminaci nutnosti přímé návštěvy občana na úřadě, a zároveň pro řešení interních procesů MěÚ. Do této doby MěÚ nevyužíval žádný systém elektronických formulářů, na webu města byly formuláře publikovány pouze ve formátech DOC, DOCX, PDF, aj. a občan tak neměl možnost činit podání elektronicky, musel formulář před či po vyplnění vytisknout a přijít s ním osobně na úřad. Nové řešení připravilo sadu elektronických formulářů agend z oblastí doprava, životní prostředí, stavební úřad a místní poplatky splňujících příslušnou legislativu. Tímto krokem se podstatně zjednoduší komunikace občanů s úřadem. Stejně tak jsou nasazením elektronických formulářů zaměřených na vnitřní procesy úřadu efektivně nahrazovány stávající papírové podoby vybraných agend.

Projekt realizovali tři dodavatelé - společnosti Z+M Partner spol. s r.o, Ostrava se subdodavatelem AutoCont CZ, a.s., Praha, dále společnost T-MAPY, spol. s r.o., Hradec Králové a Software602, a.s., Praha.

Celkové náklady projektu dosáhly výše 3 984 383,- Kč. Projekt byl dotován z Integrovaného operačního programu částkou 3 386 725,55 Kč a vlastní podíl města na projektu financovaný z rozpočtu města dosáhl výše 597 657,45 Kč.

Město Český Krumlov plánuje další rozvoj elektronizace jednotlivých agend, především vytvoření Portálu občana a Portálu úředníka, které budou umožňovat např. kontrolu občanům, zda mají zaplacené veškeré poplatky, nebo objednání se na jednání na MěÚ s úředníky elektronicky na určitý den a hodinu.
Město Český Krumlov plánuje další rozvoj IT infrastruktury i v rámci nových výzev IROP.

Projekt:" Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov"
je spolufinancován Evropskou unií

Logo dotace IOP - kvalita života

Registrační číslo projektu:
CZ.1.06/2.1.00/22.09442