Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády radnice

Aktualizováno 14. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády radnice
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: nám. Svornosti 1, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2016
Zhotovitel stavby: ANTICO spol. s r. o., IČ: 45022160
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 647 108 Kč
z toho dotace: 435 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Obnova fasády a restaurátorské práce spočívaly v obnově omítky a štuku - mechanické sejmutí původního silikonového nátěru, odstranění nesoudržných vrstev štukových a omítkových vrstev, konsolidace rozrušeného materiálu, doplnění poškozených částí vápennou omítkou, provedení barevného nátěru silikátovými nátěry; restaurování kamenných prvků vč. obnovy rokokového tvarosloví, restaurování erbů a obnova nátěru oken broušením a přetmelením, s novým nátěrem v odstínu červenohnědém.

Kontakty

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705