Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády radnice

Aktualizováno 16.6.2016  

O projektu

Název: Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády radnice
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ANTICO spol. s r. o., se sídlem Lidická 252, České Budějovice, 370 07
Předpokládané celkové výdaje: 647.108 Kč (dotace ve výši 435.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Popis projektu a jeho realizace

Obnova fasády a restaurátorské práce budou spočívat v obnově omítky a štuku - mechanické sejmutí původního silikonového nátěru, odstranění nesoudržných vrstev štukových a omítkových vrstev, konsolidace rozrušeného materiálu, doplnění poškozených částí vápennou omítkou, provedení barevného nátěru silikátovými nátěry; restaurování kamenných prvků vč. obnovy rokokového tvarosloví, restaurování erbů a obnova nátěru oken broušením a přetmelením, s novým nátěrem v odstínu červenohnědém.

Fotogalerie

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kmoch Zdeněk OI technik investic Kaplická 439 221 380 766 609

Související odkazy

 

Ministerstvo kultury - logo