Podpora terénní práce pro rok 2016

Aktualizováno 16. 6. 2016

Cílem projektu je realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách.

O projektu

Název projektu: Podpora terénní práce pro rok 2016

Investor projektu: město Český Krumlov

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR

Termín realizace: leden - prosinec 2016

Náklady:  417.577,- Kč (dotace ve výši 246.000 Kč)

Kontakty