Výměna oken v budově zázemí městského stadionu

Aktualizováno 16.6.2016  

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro provozování tělovýchovných a sportovních aktivit členů fotbalového klubu Slavoj, protihráčů a dalších uživatelů zázemí fotbalových hřišť. Výměnou oken dojde ke zlepšení technického stavu objektu, zlepšení teplotního komfortu v zázemí sportovců, ke snížení tepelných ztrát a tedy i ke snížení výdajů za energie.

O projektu

Název: Výměna oken v budově zázemí městského stadionu
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Termín realizace projektu: červen 2016 - srpen 2016
Předpokládané celkové výdaje: 53.563 Kč (dotace ve výši 30.000 Kč)

Popis projektu a jeho realizace

Z dotace Jihočeského kraje budou vyměněna okna v zázemí FK Slavoj, která jsou ve špatném technickém stavu a dochází tak k úniku tepla a velkým ztrátám. Město zároveň vyčlenilo finanční prostředky také na výměnu zbývajících oken v objektu (restaurace).

Fotogalerie

Kontakty

Související odkazy