Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov

Aktualizováno 1. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 03 - 10/2016
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 650 054 Kč
z toho dotace: 300 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Obsahem projektu je zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov řešící problematiku cyklodopravy podél páteřní linie Vltavské cyklistické cesty v koridoru řeky Vltavy v úseku mezi obcemi Loučovice a Zlatá Koruna. Dotčenými obcemi jsou Loučovice, Vyšší Brod, Rožmberk, Rožmitál na Šumavě, Větřní, Český Krumlov a Zlatá Koruna, přičemž bude přihlédnuto i ke kontextu problematiky cyklodopravy v širším území. Cyklogenerel bude strategickým dokumentem sloužící jako podklad pro následnou realizaci dílčích investičních opatření v řešeném území, včetně problematiky řešení majetkoprávních vztahů a stavebně-technických možností. Cyklogenerel bude vypracováván souběžně s komplexní dopravní koncepcí města Český Krumlov dle principů zpracování plánů udržitelné městské mobility a se strategickým plánem rozvoje města Český Krumlov.

Fotogalerie

Cyklogeneral mapa

Kontakty

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705