Noviny města Český Krumlov 2017

Aktualizováno 31. 3. 2017

Noviny města Český Krumlov vydává město Český Krumlov. V tištěné podobě vychází každý měsíc kromě července a jsou zdarma distribuovány do schránek českokrumlovských domácností a institucí.

Evidenční číslo Ministerstva kultury České republiky E 146 14. 

Další číslo vychází 29. dubna 2017 s uzávěrkou 14. dubna 2017.

Na koho se obrátit?

Odpovědný redaktor:

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Nestávalová Petra, Mgr. OKS referent PR - tisková mluvčí nám. Svornosti 1 15 380 766 121

webové stránky Novin: www.ckrumlov.cz/noviny

Pravidla a ceník inzerce

Statut Novin města Český Krumlov

Termíny vydání Novin města Český Krumlov

28. 1., 25. 2., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 1. 7., 26. 8., 30. 9., 28. 10., 25. 11., 30. 12.

Uzávěrky podkladů jsou zpravidla 3 týdny před datem vydání.

Informace o doručení novin

V případě, že vám nejsou Noviny města Český Krumlov doručovány pravidelně, nebo je do svých schránek nedostáváte vůbec, kontaktujte prosím redakci na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo na telefonu 380 766 121.

Duben

Dubnové číslo Novin města Český Krumlov vychází 1. dubna 2017, uzávěrka byla 17. března 2017.Noviny duben 2017

Obsah vydání:

 • Slovo radní
 • Jednání zastupitelstva
 • Velikonoce v Českém Krumlově
 • Platby kartou na městském úřadu
 • Krumlov má městského architekta
 • Městský úřad rozšiřuje úřední hodiny
 • Poplatek za komunální odpad
 • Nový plášť pro Budějovickou bránu
 • Setkání vedení města s veřejností
 • Vrcholí práce na Akčním plánu
 • Nová členka Rady města a předseda Finančního výboru
 • Rozhovor s městským architektem Ondřejem Bustou
 • Projekt "Vy rozhodujete, my pomáháme"
 • Noc literatury
 • 72. výročí konce 2. světové války v Krumlově
 • Neváhejte, točte videa a vyhrajte
 • Knihovnu čeká další rozvoj
 • Debata o zvyklostech návštěvníků Krumlova
 • O Velikonocích čeká děti hledání pokladů
 • Buddhistický mnich inspiroval svou životní cestou
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Seniorský podvečerník
 • Vítání občánků
 • Přihlášky na historické trhy
 • Chuť Itálie v Krumlově
 • Soutež CK CARD
 • Inzerce K+B Elektro
 • Inzerce AutoCont CZ
 • Provoz MŠ o letních prázdninách
 • Městská policie hledá do svých řad strážníka
 • Rekonstrukce el. sítě v ulici 5. května
 • Ukliďme Krumlov
 • Soutěž žáků ve hře na klavír
 • Inzerce Dům realit
 • Program Kouzelný Krumlov

Stáhněte si Noviny města Český Krumlov on-line ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - duben 2017

Březen

Březnové číslo Novin města Český Krumlov vychází 25. února 2017, uzávěrka byla 10. února 2017.Noviny březen 2017

Obsah vydání:

 • Slovo starosty
 • Jednání zastupitelstva
 • Krumlovák zabodoval na Dakaru
 • Online rezervace na městském úřadu
 • Jak funguje inteligentní křižovatka u Porákova mostu
 • Debata o kulturních zvyklostech návštěvníků Krumlova
 • Novinky z Dobrovolnického centra
 • Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech
 • Zásady jízdy inteligentní křižovatkou
 • Festival JEDEN SVĚT
 • Rozšíření úředních hodin na registru podnikatelů
 • Pošta Partner
 • Z obce městem
 • Jarní prázdniny
 • Prázdninový provoz mateřských škol
 • Program Senior klubu
 • Do klášterů i v březnu
 • MODA Fashion Day(s)
 • Žena Českokrumlovska
 • Miminko 2017
 • Nominace na Cenu města
 • Do třetice všeho dobrého...ples města opět zazářil
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Inzerce Auto Kelly
 • Vlajka pro Tibet
 • Na Rallye Dakar sklidil úspěch Krumlovák Zdeněk Tůma
 • Soutěž CK Card
 • Inzerce Dům realit
 • Inzerce RUDI
 • Plakát odpady
Stáhněte si Noviny města Český Krumlov on-line ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - březen 2017

Únor

Únorové číslo Novin města Český Krumlov vychází 28. ledna 2017, uzávěrka byla 13. ledna 2017.Noviny únor 2017

Obsah vydání:

 • Slovo radní
 • Nominujte kandidáty na Cenu města
 • Masopustní veselí
 • Jednání zastupitelstva
 • Město Český Krumlov rozšíří autobusovou dopravu
 • Dotace pro město za rok 2016
 • Rozvojová strategie, dopravní koncepce a cyklogenerel
 • ODS opustila radniční koalici
 • Tříkrálová sbírka
 • Změny v městské autobusové dopravě
 • Město otevírá dotační programy 2017
 • Pokračování s dietním stravováním ve školách
 • Centrum Kamínek
 • Museum Fotoateliér Seidel v roce 2016
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Akce v knihovně
 • Vyhlašujeme soutěž Žena Českokrumlovska 2017
 • Kláštery nemusí být nuda, přijďte se sami přesvědčit!
 • 25. ročník živého betlému
 • MODA Fashion Days
 • První krajská samoobsluha
 • Na Psích Vánocích se vybralo dvacet tisíc korun a jeden a půl tuny krmiva
 • Soutěž CK Card
 • Inzerce Dům realit
 • Inzerce Top Art History
 • Odpadový systém města
 • Nový správce hřbitova
 • Zimní údržba komunikací
 • Novoroční setkání s podnikateli
 • Inzerce Hotels & Restaurants Krumlov
 • Český Krumlov hostil konferenci ke sdílené péči o seniory
 • Studenti připravují masopustní program
 • Změna v nedělním autobusovém spoji ke hřbitovu
 • Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
 • Plakát Songfest.cz
 • Zápisy do MŠ a ZŠ
Stáhněte si Noviny města Český Krumlov on-line ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - únor 2017

 

Leden

Lednové číslo Novin města Český Krumlov vychází 29. prosince 2016, uzávěrka byla 9. prosince 2016.Noviny leden 2017

Obsah vydání:

 • PF
 • Slovo starosty
 • Město a jeho rozpočet pro rok 2017
 • Jednání zastupitelstva
 • Změna v autobusovém spoji
 • Nový model pečovatelské služby
 • 2. místo Neziskovky roku získal ICOS
 • Vyjádření hejtmana ke konci žluté dopravy mezi Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi
 • Tvorba akčního plánu
 • Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
 • Dotace 2017
 • Nepřehlédněte v knihovně!
 • Lednový program Klášterů Český Krumlov
 • Vzpomínka na Karla Podruha
 • Cena SENIOR PRIX 2016 pro Inge Švandovou Kouteckou
 • Soutěž CK Card
 • Nová kniha Krumlovské skoky časem
 • Inzerce 3. reprezentační ples města
 • Inzerce FCC Enviroment
 • Fejeton Jana Vaněčka
 • Inzerce Dům realit
 • Inzerce EKO-KOM
 • Starosta ocenil mladé českokrumlovské sportovce
 • Starosta navštívil seniory v Horné Plané
 • Pracovní příležitosti na městském úřadě
 • Inzerce Lipno Ice Marathon
 • Novinky a akce ve městě
 • Psí útulek získal granule od dárců
 • Poděkování manželů Beranových, správců hřbitova
Stáhněte si Noviny města Český Krumlov on-line ve formátu *.pdf: Noviny města Český Krumlov - leden 2017