Archiv výsledků kontrol Odboru obecního živnostenského úřadu

aktualizováno 11. 1. 2019

2017

Počet živnostenských kontrol celkem: 346
Výše pravomocně uložených pokut celkem: 264 500 Kč
Uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši: 70 000 Kč
Počet sankčních správních řízení (uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 81

2016

Počet živnostenských kontrol celkem: 388
Výše pravomocně uložených pokut celkem: 92 000 Kč
Uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši: 76 000 Kč
Počet sankčních správních řízení (uložení peněžité pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 86

2015

Počet živnostenských kontrol celkem: 370
Výše pravomocně uložených pokut celkem: 55 500 Kč
Uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši: 93 000 Kč
Počet sankčních správních řízení (uložení peněžité pokuty, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění): 109