Zřízení svodidla u místní komunikace Vyšenská

aktualizováno 14. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2 u místní komunikace č. 2a Vyšenská
Registrační číslo projektu: 420-01-001/16
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo reaizace projektu: Vyšenská, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 08/2016
Zhotovitel stavby: VESIBA s.r.o., IČ: 61248711
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 373 865,80 Kč
z toho dotace: 156 532 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Místní komunikace č. 2a Vyšenská byla v předmětném úseku opatřena nefunkčním a předpisům nevyhovujícím lanovým pružidlem s betonovými sloupky. Toto lanové pružidlo bylo v rámci projektu odtraněno a nahrazeno jednostranným ocelovým svodidlem JSNH4/N2 dle TP 167/2012 v délce 129 m. Zároveň byly provedeny související úpravy nezpevněné krajnice (seříznutí, zásyp děr po pružidle).

Fotogalerie

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Jirovec Karel OSMI technik investic Kaplická 439 219 380 766 710