Setkání partnerských měst ve Vöcklabrucku

aktualizováno 13. 6. 2017

Osmnácté setkání partnerských měst proběhlo ve dnech 9. - 11. září 2016 v rakouském městě Vöcklabruck. Přátelského setkání se účastnila jako obvykle města slovinský Slovenj Gradec, rakouský Vöcklabruck, německý Hauzenberg a Český Krumlov.

V pátek odpoledne do Rakouska vyrazila na setkání partnerských měst 21členná českokrumlovská delegace složená ze zástupců městského úřadu, skupiny studentů z českokrumlovského gymnázia, muzikantů ze základní umělecké školy a volejbalového týmu. Po příjezdu a rychlém ubytování se delegace přemístila na zahajovací večer do Landesmusikschule, kde byla města uvítána vöcklabruckým starostou. Na zahajovacím večeru doplňoval příjemnou a přátelskou atmosféru hudební dechový orchestr. Po uvítání účastníků setkání a proslovech všech zástupců měst následovalo občerstvení ve formě rautů a také přátelské rozhovory mezi účastníky. Ti, co nebyli ještě příliš unaveni po cestě, měli možnost navštívit právě probíhající Festival vína a ochutnat některé z rakouských vín či burčáků.

Sobotní pestrý dopolední i odpolední program přerozdělil delegaci do skupin. Účastníci ve skupinkách si pak vyměňovali zkušenosti ve svém oboru a rozšiřovali si tak své profesní i osobní obzory v zábavné a přátelské atmosféře. Reprezentativní skupina za město Český Krumlov se starostou Daliborem Cardou, radní Jitkou Zikmundovou a referentkou vnějších vztahů Kamilou Zemanovou absolvovali návštěvu muzea, kde probíhaly přednášky na téma turismus. Představitelé jednotlivých měst prezentovali vývoj a současný stav cestovního ruchu v jejich domovinách a diskutovali o možnostech další spolupráce v tomto odvětví. Debaty na téma turismus zaznívaly ještě na společném obědě a na společné plavbě lodí po jezeře Traumsee. Skupiny gymnazistů z Českého Krumlova a dalších partnerských měst navštívily vědecký park Otelo a absolvovaly technologický workshop 3D tisku. Vzpomínku na toto dopoledne si mohli studenti odnést v podobě svých výtvorů z workshopu. Žesťové kvarteto ze ZUŠ absolvovalo prohlídku města, technického muzea a účastnilo se jazzového festivalu. Zaměstnanci městských úřadů se věnovali výměně zkušeností v matričních záležitostech a registru osob. Kdo však v Rakousku triumfoval nejvíce, byli českokrumlovští volejbalisté, v turnaji měst vybojovali první místo, a odvezli si tak z Vöcklabrucku putovní pohár.

Veškeré zážitky a dojmy všech účastníků byly slyšet ještě během slavnostního závěrečného večera, kde za své excelentní umění sklidili žáci ZUŠ Český Krumlov velký aplaus, starostové shrnuli průběh dalšího vydařeného partnerského setkání a večer byl uzavřen společnou večeří a tancem za doprovodu rakouské skupiny „Willi & Boys."

Celé setkání bylo oficiálně ukončeno v neděli v dopoledních hodinách, kdy se za doprovodu vöcklabruské městské kapely účastníci setkání partnerských měst rozloučili s výhledem na další společné setkání, které se za rok uskuteční ve Slovenj Gradci ku příležitosti 750. výročí tohoto partnerského města.

Fotogalerie