Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov

aktualizováno 3. 8. 2018

O projektu

Název: Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Český Krumlov
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005192
Místo realizace: Kaplická 349, Český Krumlov
Investor projektu: Město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: ACG - Real s.r.o
Spolufinancování: OPŽP - 70. výzva
Stav projektu: realizace
Termín realizace projektu: do 31.12.2019
Předpokládané celkové výdaje projektu: 40 675 569 Kč (dotace ve výši 9 559 891,22 Kč)

Popis projektu

Projekt je podpořen ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Cílem projektu je snížení nákladů na vytápění budovy městského úřadu dodatečným zateplením ploché střechy, vnějších obvodových stěn, výměnou otvorových výplní za nové a dodatečným zateplením podlahy k vnějšímu prostředí.

Aktuálně

28. 2. 2018 - Podpis smlouvy o dílo
Červen 2018 - započatí prací

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kolářová Lenka, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

EU Fond soudržnosti ŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.