Zábradlí Pivovarská ulice

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zábradlí Pivovarská ulice, Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Pivovarská ulice, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 08/2017
Zhotovitel stavby: Služby města Český Krumlov s.r.o., IČ: 25151321
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 594 069 Kč
z toho dotace: 200 000 Kč

Popis projektu

V Pivovarské ulici podél místní komunikace č. 16b došlo k výměně zábradlí, které se nalézalo v havarijním stavu, nevyhovovalo předpisům a nepůsobilo esteticky. Toto zábradlí bylo vyměněno za nové včetně opravy bezpečnostního odstupu (výměna betonových obrub za kamenné krajníky, znovuosazení stávajících kamenných krajníků, obnova živičného krytu podél obrub). Nové zábradlí je v historizujícím stylu používaném v Českém Krumlově - obdobné bylo zřízeno u stezky z městského parku podél Vltavy k Jižním terasám.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707