Občan > Projekty města

Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov

aktualizováno 22. 6. 2019

Cílem projektu je prostřednictvím realizace stavebních prací zlepšit tepelně-technické parametry objektu a tím snížit jeho energetickou náročnost.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0002130
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Lipová 161, sídliště Mír, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: duben - říjen 2018
Termín realizace projektu: květen 2014 - listopad 2018
Zhotovitel stavby: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., IČ: 28131151
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 7 934 704,04 Kč
z toho dotace: 1 699 691,04 Kč

Popis projektu

Bytový dům byl postaven v roce 1987 jako ubytovna. Stavba odpovídala původní myšlence funkcionalismu, ze které se vyvinula panelová výstavba, která ji ovšem díky prefabrikaci a politickým rozhodnutím značně pokřivila a architekturu degradovala pouze na plnění funkčního hlediska s absolutní rezignací na estetiku a tvorbu městského prostoru. Stav objektu byl v důsledku zanedbávané údržby a svému stáří dlouhodobě neuspokojivý. V minulých letech zde byly provedeny jen drobné stavební úpravy pro přestavbu budovy z ubytovny na byty pro sociálně slabé. V objektu se nachází 39 bytových jednotek a jedna jednotka nebytová.

V rámci stavebních prací projektu došlo k zateplení obvodových konstrukcí, výměně oken a dveří na obálce budovy a výměně střešní krytiny. Realizovaná opatření vedou nejen k úspoře výdajů za vytápění (dochází přibližně k 40 % úspoře energie) a snížení emisí skleníkových plynů (dochází ke snížení produkce CO2 přibližně o 17 tun za rok), ale i ke zlepšení kultury bydlení. Díky zateplení objektu se alespoň částečně podařilo jeho architekturu změnit tak, aby plnila nejenom funkční hledisko, ale aby byla i z hlediska estetiky posunuta do akceptovatelné podoby.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707