Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2017

aktualizováno 8. 11. 2017

O projektu

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Výdaje projektu: 2 300 000 Kč (dotace 2 300 000 Kč)

Termín realizace: leden - prosinec 2017

Popis projektu

Tato dotace je poskytováno z rozpočtu Jihočeského kraje a jejím cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví.

Město Český Krumlov dotaci využilo na spolufinancování významných kulturních akcí, a to Slavností pětilisté růže a Svatováclavských slavností. Na tyto akce Jihočeský kraj přispěl částkou 950 000 Kč.

Část dotace byla využita na správu webových stránek města Český Krumlov, konkrétně šlo o částku 350 000 Kč.

Zbývající 1 000 000 Kč byl využit na opravu a údržbu majetku města, konkrétně na údržbu kašny na náměstí Svornosti, opravu mostu u pivovaru a další běžnou údržbu komunikací.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kolářová Lenka, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Logo jihočeský kraj 2015