Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2017

aktualizováno 8. 11. 2017

O projektu

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Výdaje projektu: 2 300 000 Kč (dotace 2 300 000 Kč)

Termín realizace: leden - prosinec 2017

Popis projektu

Tato dotace je poskytováno z rozpočtu Jihočeského kraje a jejím cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví.

Město Český Krumlov dotaci využilo na spolufinancování významných kulturních akcí, a to Slavností pětilisté růže a Svatováclavských slavností. Na tyto akce Jihočeský kraj přispěl částkou 950 000 Kč.

Část dotace byla využita na správu webových stránek města Český Krumlov, konkrétně šlo o částku 350 000 Kč.

Zbývající 1 000 000 Kč byl využit na opravu a údržbu majetku města, konkrétně na údržbu kašny na náměstí Svornosti, opravu mostu u pivovaru a další běžnou údržbu komunikací.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Karlíčková Jitka, Bc. OF správce rozpočtu Kaplická 439 V102 380 766 253

Logo jihočeský kraj 2015