Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově

aktualizováno 18. 7. 2017

O projektu

Název: Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově

Investor projektu: město Český Krumlov

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Termín realizace: květen 2017 - červenec 2018

Náklady: 422.290 Kč Kč (dotace ve výši 150.000  Kč)

Cílem projektu je pokračování v plánování cyklodopravy na Českokrumlovsku a navázání na zpracovaný Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov, abychom mohli v co nejbližší době zahájit fyzickou realizaci = výstavbu plánovaných cyklistických cest, které propojí centrum města s blízkým okolím a umožní tak další navázání na plánované trasy - a do budoucna tak také propojit sídla na řece Vltavě. Přínosem projektu bude zajištění dalšího způsobu dopravy pro místní občany a turisty, ať už na cestě zaměstnáním (např. Kájov - Český Krumlov) nebo na cestě podél řeky Vltavy (Loučovice - Český Krumlov - Zlatá Koruna).

Popis projektu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro realizaci cyklistické stezky přímo navazující na stezku, jež byla předmětem žádosti v roce 2016. Projektová dokumentace bude zhotovena v rozsahu a obsahu dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení/provádění stavby, a to na cyklistickou stezku v úseku od napojení na stávající cyklostezku v ul. Chvalšinská směrem na Kájov (býv. silnice I/39 - II/159) k autobusové zastávce Špičák, přes Jelení zahradu. Navrhovaná stavba sestává ze dvou stavebních objektů (jednotlivé úseky cyklistické stezky, vytipované v cyklogenerelu pro ORP). Jedná se o stavební objekt SO 01 = úsek od napojení na stávající cyklostezku (ul. Chvalšinská) k lávce v Jelení zahradě a stavební objekt SO 02 = úsek od lávky v Jelení zahradě na autobusovou zastávku Špičák.

Logo jihočeský kraj 2015

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705