Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově

aktualizováno 12. 12. 2017

O projektu

Název: Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově

Investor projektu: město Český Krumlov

Zhotovitel stavby: VIDOX, s r.o., se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Náklady: 518.487,- Kč (dotace ve výši 335.000,- Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky

Popis projektu

Obnova vnějšího pláště objektu Budějovické brány bude spočívat zejména v:

  • lokální opravě omítkových vrstev oklepáním a doplněním vápenné omítky¨
  • opravě kvádrového průčelí a cimbuří vápennou maltou, s konzervací postřikem vápenné vody v 16 cyklech
  • provedení vápenného nátěru ve shodné barevnosti jako stávající, v kombinaci cihlově červené a tmavého okru
  • přípravě římsy z prejzové krytiny shodné materiálem, na vápennou maltu
  • opravě 5 kusů okenních výplní provedením nového nátěru v tmavě hnědé barvě

Ministerstvo kultury - logo

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705