Občan > Aktuality > 2018

Městská autobusová doprava v novém roce

aktualizováno 11. 1. 2018

Zvyšující se počet přepravených osob městskou autobusovou dopravou (dále jen MAD) značí, že poptávka po městské dopravě v porovnáním s předchozím obdobím narostla. Pro porovnání s rokem 2016 má město zatím k dispozici data z července, srpna a září, kdy fungovaly totožné jízdní řady.

V roce 2016 bylo v těchto třech měsících přepraveno linkami MAD celkem 67 894 osob a v roce 2017 celkem 73 040 cestujících, tedy o 5 146 cestujících více.

Smlouva na provoz městské autobusové dopravy s dopravcem ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. na rok 2018 zahrnuje pouze drobné změny vyplývající z vyhodnocení předchozího období.

Po provedení rozboru vytíženosti zastávek a vyhodnocení počtu přepravovaných osob, byly stávající jízdní řády nepatrně upraveny tak, že u spojů 29, 13 a 33 linky č. 2 je z trasy vypuštěna zastávka Chvalšinská, která zde má po celé sledované období nulovou obsazenost.

Výchozí finanční model pro rok 2018 zohledňuje dosavadní vývoj nákladů a zahrnuje podmínky platné legislativy, vývoj ceny vstupů a tržeb. Zejména se na výši prokazatelné ztráty oproti roku 2017 podepsalo navýšení mezd řidičů autobusů a dílenských pracovníků o 11 %. V přepočtu na kilometr se oproti roku 2017 jedná o navýšení z 8,70 Kč/km na 10,48 Kč/km.

Za účelem částečného snížení výše ztráty z jízdného byl zaveden dvoupásmový provoz MAD s cenovým rozlišením cestujících na trase 1-4 km a 5 a více km.

Ceník jízdného MHD Český Krumlov