Občan > Aktuality > 2018

Vodné a stočné pro rok 2018

aktualizováno 22. 1. 2018

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 předpokládá zachování výše nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 13 406 201,0 Kč bez DPH, a současně mírně upravuje jednotlivé složky vodného a stočného.

Provozování a správu vodohospodářského majetku města Český Krumlov zajišťuje společnost ČEVAK a.s.

Vodné a stočné pro rok 2018

Meziroční nárůst ceny tak činí u vodného 1,7 % (0,52 Kč) a u stočného 0,68 % (0,23 Kč), mezi lety 2016 a 2017 nedošlo k žádnému nárůstu.

Cena vodného a stočného v Českém Krumlově koresponduje s cenami za dodávku pitné vody a odvedení splaškových vod v dalších městech Jihočeského kraje. Podle informací dostupných na www.vodovod.info či kupnisila.cz/cena-vody-vodne-stocne/ činilo v roce 2016 vodné a stočné např. v Českých Budějovicích 71,54 Kč (bez DPH), v Prachaticích 74,43 Kč (bez DPH), v Písku 76,47 Kč (bez DPH), v Jindřichově Hradci 61,94 Kč (bez DPH), ve Strakonicích 89, 04 Kč (bez DPH), a v Táboře dokonce 93,29 Kč (bez DPH).