Občan > Aktuality > 2018

Veřejné představení územní studie a kasáren ve Vyšném

aktualizováno 13. 2. 2018

Město Český Krumlov a ov architekti, s. r. o. zvou širokou veřejnost na představení analytické části územní studie Vyšný a kasáren Vyšný, které se uskuteční v úterý 20. února 2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro.

Program:

  • co je a k čemu slouží územní studie Vyšný + kasárna Vyšný; 
  • hlavní témata, která jsou pro návrh určující;
  • představení analytických výkresů a schémat, které vychází z podkladů kraje; 
  • představení výkresu zastavitelného území;
  • diskuze s veřejností; 
  • analytické podklady představí za ov architekti, s.r.o. Ing. arch. Štěpán Valouch.

Veřejného projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Ing. arch. Pavel Koubek - zpracovatel nového územního plánu Českého Krumlova, Ing. arch. Ondřej Busta - architekt města Český Krumlov, Ing. Josef Hermann - místostarosta města a Ing. Jana Hermanová - vedoucí odd. ÚÚP MěÚ Český Krumlov.

K TISKU: Tato pozvánka na uvedené veřejné projednání slouží zároveň jako povolení k bezplatnému parkování na parkovišti před budovou Městského úřadu v Kaplické ulici. Vytiskněte ji a umístěte po dobu jednání  za přední sklo automobilu pro případ kontroly Městskou policií.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704