Občan > Aktuality > 2018

Veřejné představení územní studie a kasáren ve Vyšném

aktualizováno 13. 2. 2018

Město Český Krumlov a ov architekti, s. r. o. zvou širokou veřejnost na představení analytické části územní studie Vyšný a kasáren Vyšný, které se uskuteční v úterý 20. února 2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro.

Program:

  • co je a k čemu slouží územní studie Vyšný + kasárna Vyšný; 
  • hlavní témata, která jsou pro návrh určující;
  • představení analytických výkresů a schémat, které vychází z podkladů kraje; 
  • představení výkresu zastavitelného území;
  • diskuze s veřejností; 
  • analytické podklady představí za ov architekti, s.r.o. Ing. arch. Štěpán Valouch.

Veřejného projednání budou účastni mimo zpracovatelů územní studie i Ing. arch. Pavel Koubek - zpracovatel nového územního plánu Českého Krumlova, Ing. arch. Ondřej Busta - architekt města Český Krumlov, Ing. Josef Hermann - místostarosta města a Ing. Jana Hermanová - vedoucí odd. ÚÚP MěÚ Český Krumlov.

K TISKU: Tato pozvánka na uvedené veřejné projednání slouží zároveň jako povolení k bezplatnému parkování na parkovišti před budovou Městského úřadu v Kaplické ulici. Vytiskněte ji a umístěte po dobu jednání  za přední sklo automobilu pro případ kontroly Městskou policií.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hermanová Jana, Ing. OUUP vedoucí odboru Kaplická 439 V119 380 766 704