Občan > Aktuality > 2018

Vyhlášení konkursních řízení na ředitele/ky MŠ a ZŠ v Kaplici

aktualizováno 22. 3. 2018

Rada města Kaplice vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkursní řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Kaplice, Nové Domovy 221 a ředitele/ředitelky Základní školy Kaplice, Školní 226.

Konkursní řízení ZŠ Školní

Konkursní řízení MŠ Nové Domovy

Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů lze stáhnout zde.

Kontakt

Městský úřad Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice

tel.: 380 303 100