Občan > Aktuality > 2018

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

aktualizováno 26. 4. 2018

Město Český Krumlov vydává dokument - upozornění, které se týká nově povolovaných ubytovacích zařízení a jejich povinnosti zajištění parkovacích míst. Tímto dokumentem chce město upozornit především vlastníky ubytovacích zařízení na jejich povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a dalších prováděcích předpisů.

Neustále rostoucí počet ubytovacích zařízení v Českém Krumlově dále zhoršuje dopravní situaci ve městě. Hosté penzionů parkují na přilehlých komunikacích, a netýká se to jen bezprostředního okolí centra města, ale čím dál tím víc i bytové zástavby, např. na Horní Bráně nebo na Plešivci apod.

Tato situace je neúnosná a město na ni muselo zareagovat. Pro všechny nově povolované penziony a ubytovací zařízení město nyní striktně dbá na dodržování stavebního zákonu a stanovených norem.

Předpisy jasně deklarují, že parkovací stání je nutno vyřešit především na pozemku u stavby. V případech, kdy je to z prostorových, či jiných závažných důvodů vyloučeno, lze pro parkování využít i další pozemky - v takovém případě se při posuzování polohy takových pozemků použije doporučení z příslušné ČSN.

„V upozornění uvádíme, co musí stavebník všechno absolvovat, chce-li získat povolení pro stavbu ubytovacího zařízení. Zákon hovoří jasně, pokud někdo staví ubytovací kapacitu jakéhokoli druhu, tak musí zajistit parkovaní klientů na svém vlastním pozemku, nebo v dostupné vzdálenosti a pokud nemá zajištěné parkování, tak nemůže získat stavební povolení," vysvětluje místostarosta.

V současné době je ve městě v ubytovacích kapacitách pět tisíc lůžek, což je dvojnásobek toho, co bylo před patnácti lety. „Chceme tím zabránit, aby se Krumlov proměnil v jednu velkou ubytovací kapacitu, což narušuje život místních lidí," uvádí místostarosta.

Celé znění upozornění je k dispozici zde.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Hanušová Johana OSU vedoucí odboru Kaplická 439 404 380 766 800