Ozbrojený útočník ve školách

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Ozbrojený útočník ve školách
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 01-09/2017
Dodavatel: Security consulting s.r.o. a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 188 441 Kč
z toho dotace: 136 000 Kč

Popis projektu

Cílem projektu byla realizace preventivních opatření, které povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí v Českém Krumlově, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizi účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku. V rámci projektu bylo realizováno vzdělávání v otázkách bezpečnosti určených pracovníků z každé školy, pro každou školu byl vypracován podrobný bezpečnostní audit, personál byl proškolen v poskytování první pomoci a v nácviku při útoku. Školy si také nechaly zpracovat zákrokové dokumentace pro potřeby zásahu Policie či jiné složky integrovaného záchranného systému. Závěrem projektu byly veškeré výše popsané aktivity vyhodnoceny v rámci školních kulatých stolů.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707