Ozbrojený útočník ve školách

aktualizováno 21. 5. 2018

O projektu

Název: Ozbrojený útočník ve školách
Investor: město Český Krumlov
Poskytovatel: Jihočeský Kraj
Zhotovitel: Security consulting s.r.o. a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Termín realizace: leden - září 2017
Výdaje projektu: 188 441 Kč (dotace 136 000 Kč)

Popis projektu

Cílem projektu byla realizace preventivních opatření, které povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí v Českém Krumlově, zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto případnou krizi účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku. V rámci projektu bylo realizováno vzdělávání v otázkách bezpečnosti určených pracovníků z každé školy, pro každou školu byl vypracován podrobný bezpečnostní audit, personál byl proškolen v poskytování první pomoci a v nácviku při útoku. Školy si také nechaly zpracovat zákrokové dokumentace pro potřeby zásahu Policie či jiné složky integrovaného záchranného systému. Závěrem projektu byly veškeré výše popsané aktivity vyhodnoceny v rámci školních kulatých stolů.

Kontakt