Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov

aktualizace 3. 8. 2018

O projektu

Projekt: Výměna oken objektu ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005979
Místo realizace: budova ZŠ T.G. Masaryka, T.G. Masaryka 2013
Investor: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
Spolufinancování: OPŽP - 70. výzva
Stav projektu: realizace
Termín realizace projektu: do 31. 12. 2019
Předpokládané celkové výdaje projektu: 15 667 196 Kč (dotace 6 266 878,4 Kč)

Popis projektu

Projekt je podpořen ze 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Obsahem projektu je výměna stávajících okenních otvorů a repase stávajících dveřních otvorů budovy ZŠ T.G. Masaryka v Českém Krumlově.

Aktuálně

1.6. 2018 - podpis smlouvy o dílo

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kolářová Lenka, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

EU Fond soudržnosti ŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.