Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov

aktualizace 18. 7. 2018

O projektu

Název: Aktualizace I. a II. fáze Management Planu pro historické centrum města Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR - program Podpora pro památky UNESCO
Termín realizace: únor - prosinec 2018
Náklady: 250.000 Kč (dotace ve výši 175.000 Kč)

Cílem projektu je aktualizace analytické části Management Planu v návaznosti na nově vzniklé strategické, územně-analytické a koncepční dokumenty. A dále navazující aktualizace implementační části Management Planu a definice aktuálních projektových námětů v návaznosti na jeho analytickou část. Jako podkladem budou mj. využity výstupy z proběhlého mapování přírodních a kulturních hodnot. Zpracováním aktualizace dokumentu bude také zajištěno dodržení závazků vyplývajících ze zapsání památky historického jádra Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví a podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví.

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je aktualizace analytické i implementační části stávajícího Management Planu a to v návaznosti na změny, které právě ve městě probíhají.

V současné době město Český Krumlov prochází významným rozvojem v oblasti strategického plánování. V letech 2016 - 2017 vznikly či vznikají důležité strategické a koncepční dokumenty, které mají za cíl zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a zvýšení kvality a transparentnosti rozhodovacích procesů a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města Český Krumlov.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705

Ministerstvo kultury - logo