Podpora terénní práce

Aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem terénní práce je napomáhat sociálně slabým osobám překonávat nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Terénní práce probíhá v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách.

O projektu

Název projektu: Podpora terénní práce
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Úřad vlády ČR
Termín realizace: 1.1. - 31.12.

Výše finanční podpory v jednotlivých letech: 
Rok 2019 - 496.500 Kč
Rok 2018 - 300.000 Kč
Rok 2017 - 299.440 Kč
Rok 2016 - 246.000 Kč
Rok 2015 - 175.000 Kč
Rok 2014 - 125.000 Kč
Rok 2013 - 99.818 Kč
Rok 2012 - 249.734 Kč
Rok 2011 - 66.126 Kč

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705