Podpora terénní práce pro rok 2018

Aktualizováno 18. 7. 2018

Cílem projektu je realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách.

O projektu

Název projektu: Podpora terénní práce pro rok 2018

Investor projektu: město Český Krumlov

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR

Termín realizace: leden - prosinec 2018

Náklady:  381.400 Kč (dotace ve výši 300.000 Kč)

Kontakty

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Pechová Ingrid, Mgr. OSVZ vedoucí odboru Kaplická 439 V011 380 766 400

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705