Strategické dokumenty Smart City, Český Krumlov

aktualizováno 18. 7. 2018

O projektu

Název: Strategické dokumenty Smart City, Český Krumlov
Investor projektu: město Český Krumlov
Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj - program Smart Cities
Termín realizace: únor - prosinec 2018
Náklady: 354.450 Kč (dotace ve výši 141.780 Kč)

Cílem projektu je vytvoření analýzy a strategického dokumentu v oblasti Smart City. 1/ Analýza vyspělosti Smart City města Český Krumlov (Smart City Maturity Scape), 2/ Strategie Smart City města Český Krumlov. Vypracované dokumenty pak budou využívány jako podklad k dalšímu rozhodování, směřování a využitelnosti v případě nových technologií k naplnění cílů definovaných klíčových oblastí.

Popis projektu

Obsahem projektu je zpracování analýzy a navazujícího strategického dokumentu v oblasti Smart City tak, aby následné pořízení technologií a jejich zavedení bylo řešeno efektivním způsobem. V rámci realizace projektu bude nejprve zpracována Analýza vyspělosti Smart City města Český Krumlov (tzv. Smart City Maturity Scape). Cílem vytvořené analýzy je poskytnutí informací a podkladů využitelných k rozhodování o dalším strategickém směřování a využitelnosti nových technologií nejen v oblasti turismu a transparence a komunikace radnice s občany. Dále bude v rámci projektu vypracována Strategie Smart City města Český Krumlov, která bude detailnějším a odbornějším propracováním definovaných klíčových oblastí na základě Analýzy vyspělosti Smart City a Strategického plánu města. Strategie Smart City bude zpracována expertně ve spolupráci s ustanoveným odborným týmem sestaveným z řad zaměstnanců města a dále externích expertů jednotlivých klíčových oblastí.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705

Logo Jihočeský kraj barevně