Občan > Aktuality > 2018

Omezení provozu městského úřadu

aktualizováno 4. 9. 2018

V souvislosti se stavebními pracemi v budově Městského úřadu Český Krumlov, v Kaplické ul. 439, dojde k úplnému přerušení provozu vybraných oddělení:

Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend - evidence vozidel a řidičů

bude zcela mimo provoz od čtvrtka 16. do středy 22. 8. 2018. Občané mohou k vyřízení svých záležitostí využít služeb úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice, ovšem mimo následujících úkonů: vyzvednutí registračních značek vyřazených z provozu (dříve depozit), podání žádosti o trvalé manipulační registrační značky, vyzvednutí objednaných registračních značek na přání nebo na nosič kol, podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, vrácení řidičského oprávnění ve všech případech a vrácení řidičského průkazu, odevzdání řidičského průkazu ze strany občana (z důvodu uloženého zákazu nebo dosažení 12 bodů apod.) a vedení údajů v informačním systému Centrální registr řidičů ohledně záznamu o přestupcích a bodovém hodnocení apod.

Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností - občanské průkazy a cestovní doklady

bude zcela mimo provoz od pátku 31. 8. do pondělí 3. 9. 2018. Občané mohou o vydání nového občanského průkazu či cestovního dokladu žádat u úřadů jiných obcí s rozšířenou působností, například Městského úřadu Kaplice či Magistrátu města České Budějovice; výdej již vyhotovených dokladů ovšem bude možný až po znovuotevření pracoviště.

Odbor financí - pokladna

bude zcela mimo provoz od pátku 10. do pondělí 13. 8. 2018.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

bude zcela mimo provoz od středy 5. do úterý 11. 9. 2018.

Klientům se omlouváme za dočasné omezení provozu úřadu a děkujeme za pochopení!