Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektů: Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektů: město Český Krumlov
Místo realizace projektů: Stanice pro psy Český Krumlov
Termín realizace projektů: 01 - 09/2017 / 01 - 09/2018
Stav projektů: ukončen
Celkové výdaje projektů / z toho dotace:
2016: 64 800 Kč / 26 870 Kč
2017: 102 890 Kč / 40 000 Kč
2018: 80 220 Kč / 40 000 Kč

Popis projektu

Tento projekt je cílen na podporu místního útulku. Podpora se týká veterinární péče o umístěná zvířata. Z finančních prostředků byly pořízeny zejména veterinární léky a materiál (vakcíny, desinfekce, antiseptický gel, apod.) a provedeny veterinární úkony (vakcinace, vyšetření, aplikace, kastrace).

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 380 766 707

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Horáková Vlasta, Ing. OZP vedoucí odboru Kaplická 439 205 380 766 550