Zřízení svodidla v ulici U Vlaštovičníku

aktualizováno 24. 9. 2018

O projektu

Název: Svodidlo v ulici U Vlaštovičníku
Investor: město Český Krumlov
Poskytovatel: Jihočeský kraj
Zhotovitel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Termín realizace projektu: červen - září 2018
Výdaje projektu: 260 148 Kč (dotace 170 280 Kč)

Popis projektu

V rámci projektu bylo zřízeno ocelové svodidlo JSNH 4/N2 v prostoru ulice U Vlaštovičníku v městské části Nové Spolí. Svodidlo je v délce 124 metrů a slouží ke zvýšené bezpečnosti chodců a provozu po místní komunikaci, která je převážně v letní sezóně velmi frekventovaná.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kolářová Lenka, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Logo jihočeský kraj 2015


Projekt bude podpořen z programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích Jihočeského kraje.