Občan > Aktuality > 2018

Nová pravidla zklidní dopravu v centru města

aktualizováno 27. 9. 2018

Od října začíná platit nový dopravní režim pro vjezd do pěší zóny v Českém Krumlově. Účelem nových pravidel je výrazné omezení provozu v centru, které je dlouhodobě zatížené narůstajícím pohybem aut.

Centrum Českého Krumlova se potýká s nadměrným dopravním provozem, město proto schválilo nová pravidla pro vjezd do pěší zóny, která podstatně zklidní dopravu, omezí množství aut a umožní chodcům přednostní a bezpečný pohyb.

Účinnost nových pravidel pro vjezd do pěší zóny se po řadě diskuzí a podnětných připomínek ze strany obyvatel i podnikatelů posunula na 1. října 2018. Město na doporučení veřejnosti přistoupilo na říjnový termín, aby měli uživatelé čas připravit se na plánované změny a aby se v novém režimu dopravy v klidnějším podzimním období lépe zorientovali.

Pravidla byla na základě připomínek občanů ještě doplněna o zvýhodnění trvale bydlících obyvatel. „Rezidenti navíc nově mohou požádat o vydání čtyř žlutých (jednorázových) povolenek za rok, a to zdarma. Na tyto povolenky k nim mohou přijet například řemeslníci na opravy v domácnostech," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Kontrola dodržování pravidel nového režimu bude pro řidiče zpočátku vstřícná. Strážníci budou po celý říjen na nová pravidla řidiče v centru města upozorňovat a budou sledovat systém, jak funguje v praxi. Jejich úkolem také bude informovat ubytovatele v centru města o změně dopravního režimu tak, aby i jejich klienti neporušovali pravidla a nemuseli být proto pokutováni.

Vystavení a prodej povolenek k vjezdu do centra města má nadále v kompetenci Městská policie Český Krumlov. Stávající způsob prokazování oprávnění papírovou kartičkou s vyplněnými údaji a nutnost úhrady poplatku na služebně městské policie, je dočasný a bude nahrazen moderními, komfortními technologiemi.

„Cílovým řešením je zavedení automatizovaného bezpečnostně-dopravního systému, který v sobě bude zahrnovat nejen nutné mechanické zábrany - výsuvné sloupky, ale také propracovaný informační systém umožňující městu efektivně regulovat průjezd pěší zónou," vysvětluje místostarosta a dodává: „Realizace takového řešení v komplikovaných podmínkách pěší zóny města vyžaduje propracované a detailní zadání, na němž aktuálně pracujeme."

Na základě četných připomínek obyvatel historického centra město také upravuje celkovou rozlohu pěší zóny. Z pěší zóny by měla být vyňata ulice Linecká a Rybářská, značka začátku pěší zóny tak bude posunuta k mostu Dr. Edvarda Beneše z původního místa u hotelu Gold. „Ačkoli správní řízení, na jehož základě bude možné přemístit stávající dopravní značení ještě probíhá, bude v souvislosti s udělováním povolení ke vjezdu do pěší zóny, na ulice Rybářskou a Lineckou pohlíženo jako na lokality mimo pěší zónu města," uvádí velitel městské policie Jan Šítal.

Nové povolenky, které budou platit do konce roku 2018 a na celý rok 2019, se budou vydávat od 2. října 2018 v kanceláři velitele městské policie na náměstí Svornosti 1, v době úředních hodin: PO, ST 8.00-11.30 hodin, 12.00-16.30 hodin, ÚT, ČT, PÁ 8.00-11.30 hodin. Detailní informace pro provozovatele jsou k dispozici taktéž v kanceláři velitele městské policie.

Bez omezení mohou vjet do centra občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti. Neomezeně mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP, vozidla integrovaného záchranného systému a vozidla taxi.

Omezení pro další uživatele může být buď časové, tj. umožňující vjezd pouze v určitém časovém rozmezí, nebo může být vjezd povolen až po uhrazení stanoveného poplatku. V některých případech jsou tyto podmínky kombinovány.

Přehled pravidel pro vjezd do pěší zóny

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny je k dispozici zde.

Pravidla jsou připravena v souladu s doporučenými opatřeními Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov a Studie pěší zóny.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Šítal Jan , Bc. MP velitel Městské policie nám. Svornosti 1 380 766 323