Občan > Aktuality > 2018

Pěna na Vltavě

aktualizováno 11. 10. 2018

V posledních dnech se na městském úřadu objevují dotazy související s výskytem pěny na řece Vltavě. Lidé se logicky domnívají, že pěnění je způsobeno znečištěním (havárií některého z výrobních provozů, nedovoleným vypouštěním škodlivých látek apod.). Příčina aktuálního stavu je však přírodním jevem, k němuž pravidelně dochází na jaře a na podzim.

Ve vodě nastává proces tlení organických materiálů (tráva, listí apod.). Vlivem tohoto procesu se vytváří huminové kyseliny, které snižují povrchové napětí vody. Tím, jak voda přetéká přes jezy a jiné vodní překážky, dochází ke zčeření a provzdušnění, což má za následek právě tvorbu pěny. Tato pěna plave na hladině vodního toku a postupně se zachycuje na březích v délce několika metrů až kilometrů (zejména v meandrech a v místech, kde se nachází ve vodním toku překážka, o kterou se zachycuje).

Tento jev je nejvýraznější zejména na podzim po ránu, kdy je chladno a v odpoledních hodinách teploty výrazně rostou. Zpravidla trvá do doby příchodu prvních mrazů. Může se však vyskytnout i začátkem jara, kdy jsou podobné klimatické podmínky jako na podzim.

Pěna na Vltavě

Pěna na Vltavě