Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2019

aktualizováno 1. 1. 2019

Program podpory zahraniční spolupráce je prostředkem jak podpořit zahraniční aktivitu především místních škol, neziskových organizací a spolků. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.

Cílem Programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou Programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Na koho se obrátit?

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2019

Vyhlášení programu: 28. 12. 2018

Příjem Žádostí o dotaci od: 1. 2. 2019

Uzávěrka příjmu Žádostí do: 15. 2. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: duben 2019

Realizace projektů

Podpořeny budou projekty realizované od 1. 1. do 31. 12. 2019

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do: do konce měsíce následujícího po měsíci ukončení realizace projektu; u celoročních projektů pak nejpozději do 12. 2. 2020

Související odkazy