Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2018

aktualizováno 9. 1. 2019

O projektu

Poskytovatel: Jihočeský kraj
Výdaje projektu: 2 300 000 Kč (dotace 2 300 000,- Kč)
Termín realizace: leden - prosinec 2018

Popis projektu

Tato dotace je poskytováno z rozpočtu Jihočeského kraje a jejím cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví.

Město Český Krumlov dotaci na opravu a údržbu majetku města, konkrétně na terénní úpravy kolem Synagogy (299 060,17 Kč), opravu komunikace k otáčivému hledišti (218 625,83 Kč), sanaci podloží pilířů na mostě u Budějovické brány (571 241 Kč) a opravu opěrné zdi v Serpentině (1 211 073 Kč). Celkem Jihočeský kraj přispěl částkou 2 300 000 Kč.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Kolářová Lenka, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 706

Logo jihočeský kraj 2015