Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2018

aktualizováno 9. 1. 2019

O projektu

Poskytovatel: Jihočeský kraj
Výdaje projektu: 2 300 000 Kč (dotace 2 300 000,- Kč)
Termín realizace: leden - prosinec 2018

Popis projektu

Tato dotace je poskytováno z rozpočtu Jihočeského kraje a jejím cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví.

Město Český Krumlov dotaci na opravu a údržbu majetku města, konkrétně na terénní úpravy kolem Synagogy (299 060,17 Kč), opravu komunikace k otáčivému hledišti (218 625,83 Kč), sanaci podloží pilířů na mostě u Budějovické brány (571 241 Kč) a opravu opěrné zdi v Serpentině (1 211 073 Kč). Celkem Jihočeský kraj přispěl částkou 2 300 000 Kč.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Karlíčková Jitka, Bc. OF správce rozpočtu Kaplická 439 V102 380 766 253

Logo jihočeský kraj 2015