Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov

aktualizováno 10. 1. 2019

O projektu

Název: Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008278
Investor: město Český Krumlov ve spolupráci s městem Vyšší Brod a obcí Zlatá Koruna
Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí
Termín realizace: nejpozději do 31.12.2021
Předpokládané náklady: 1.926.562,61 Kč (z toho dotace ve výši 1.444.921,95 Kč)

Logo EU - MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Cílem projektu je zabezpečit prostřednictvím povodňového informačního systému v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci.

Popis projektu

Předmětem projektu je vypracování digitálního povodňového plánu pro ORP Český Krumlov, digitálního povodňového plánu pro obec Zlatá Koruna a pro město Vyšší Brod. V rámci projektu budou pořízena 3 hladinoměrná čidla - 2x pro město Vyšší Brod, 1x pro obec Zlatá Koruna a v centru města Český Krumlov dojde k rozšíření lokálního varovného informačního systému ochrany před povodněmi.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKS vedoucí samostatného oddělení nám. Svornosti 1 303 380 766 320