Oprava úžlabí střechy na budově radnice, nám. Svornosti 

aktualizováno 29. 1. 2019

O projektu

Název: Oprava úžlabí střechy na budově radnice, nám. Svornosti č.p. 1
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: BB střechy s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Náklady: 113.284 Kč (dotace ve výši 56.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Ministerstvo kultury - logo

Popis projektu

Stavební práce spočívají ve výměně stávajícího měděného úžlabí v délce 40 m za nové úžlabí z měděného plechu ve stejném rozsahu.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705