Oprava úžlabí střechy na budově radnice

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Oprava úžlabí střechy na budově radnice, nám. Svornosti č.p. 1
Poskytovatel podpory:
Ministerstvo kultury ČR /Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu:
město Český Krumlov
Místo realizace projektu:
nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace projektu:
2018
Zhotovitel stavby:
BB střechy s.r.o., IČ: 28132319
Stav projektu:
ukončen
Celkové výdaje projektu:
113 284 Kč
z toho dotace:
56 000 Kč

Popis projektu

Stavební práce spočívají ve výměně stávajícího měděného úžlabí v délce 40 m za nové úžlabí z měděného plechu ve stejném rozsahu.

Kontakt

Jméno Odbor / oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 302 380 766 705