Restaurování božích muk na Plešiveckém náměstí

aktualizováno 29. 1. 2019

O projektu

Název: Restaurování božích muk na Plešiveckém náměstí, Český Krumlov

- na pozemku parc. č. 225/16, u domu č. 74 (dotace 45.000 Kč)
- na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 78 (dotace 40.000 Kč)
- na pozemku parc. č. 1288/9, u domu č. 271 (dotace 49.000 Kč)

Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: MgA. Jana Doležalová (Prokýšková)
Náklady: 189.900 Kč (dotace ve výši 134.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Ministerstvo kultury - logo

Popis projektu

Restaurování božích muk bylo provedeno na základě vypracovaného restaurátorského záměru s navrženými úpravami dle historických fotografií.

Kontakt

Jméno Odbor nebo oddělení Funkce Budova Místnost Telefon
Čížková Pavla, Ing. OKT referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek Kaplická 439 303 380 766 705